51 Okey Oyunu Nasıl Oynanır?

 

101 Okey Oyununu Bilenler için:

- Ele ilk başlayacak kişiye 15, diğer oyunculara 14 taş dağıtılır.

- Yere daha önce seri açan yoksa, ıstakanızdaki seri perlerin rakam değerleri toplamı 51 ve üstü olmalı. Daha önce seri açan birisi varsa, en son seri açanın açtığı değerden 1 fazla değerde açma yapabilirsiniz.

- Çift alanına açmak için en az 4 çift periniz olmalı. Çift alanına açmada, seri alanına açmadaki gibi arttırma kuralı(son açandan daha fazla açma) yoktur.

 

Okey Oyununu Bilenler için, 51 Okeye Geçişte İlk Bilinmesi Gerekenler:

- Sıra size geldiğinde, soldan veya yerden taş çekiyordunuz. Elli bir okey oyununda yerden taş çekin. Hemen soldan taş çekme alışkanlığını bırakın. Soldan çekebilmenin koşulları var.

- Aynı renkli taşlardaki 12 13 1 dizilişi per olarak kabul edilmiyor.

- Gösterge gösterme yoktur.

- Okeyde, elinizdeki taşların tamamının per olmasını sağladıktan sonra, artan bir taşı yerdeki göstergenin üzerine bırakıp eli siz kazanıyordunuz. 51 okeyde, göstergenin üstüne taş atma diye bir şey yoktur. Yerde, çekilecek taş kalmamışsa, sıra kendisinde olan oyuncu yana taş attığı anda el biter. Veya sıra kendisinde olan oyuncunun ıstakasında 1 taş kalmışsa, bu taşı yana attığı anda el biter.

 

Oyunun Amacı:

Her oyuncu, el sonunda ıstakasında en az sayıda ve rakam değerleri toplamı en küçük değerde olacak şekilde taş kalmasını sağlamak ister.
Çünkü el sonunda ıstakanızda kalan taşların rakam değerleri toplamı size ceza olarak yazılır.
Istakadanızdaki taşların azalmasını, per oluşturan taşlarınızı yere açarak veya çift oluşturan perlerinizi çift alanına açarak sağlayabilirsiniz.
Veya diğer oyuncuların yere açtıkları perlere işleme yaparak, ıstakanızdaki taşları azaltabilirsiniz. Yere per açabilmenin, çift alanına çift açabilmenin
veya yerdeki önceden açılan taşlara işleme yapabilmenin koşulları vardır.
 

 

Yere Seri Açma:

Istakadanızdaki perlerin rakam değerleri toplamı, 51 den fazla veya 51 e eşitse, bu perleri yere açabilirsiniz. Sıra sizde olmalı ve yerden veya yandan taş çekmiş olmalısınız. Bu şekilde ilk defa yere açtıktan sonra, oyunda seri açmış olarak gösterilirsiniz. Eğer daha önceden yere seri açmış iseniz, ıstakanızda oluşturduğunuz herhangi bir peri, koşul olmadan yere açabilirsiniz. Tabi öncelikle yine sıra sizde olmalı ve yerden veya yandan taş çekmiş olmalısınız. Yere daha önce açan olmamışsa perlerin rakam değerleri toplamı 51 ve üstü olmalı. Daha önce seri açan birisi varsa, ıstakanızdaki perlerin rakam değerleri toplamı o kişinin açtığı değerin bir fazlası olmalı. Örneğin ilk açan kişi 54 ile açtı. Bu durumda en az 55 ile açılabilir. İkinci açan 57 açtı. Sonraki açacak kişi en az 58 ile açabilir. Son açandan en az 1 fazla olmalı.

 

Yere Çift Açma:

Sıra size geldi, yerden taş çektiniz. Istanızdaki çiftli perlerin sayısı 4 ve üstü ise çift alanına bu perleri açabilirsiniz. Bu şekilde çift açtıktan sonra, oyunda çift açmış olarak gösterilirsiniz. Çift açmada arttırma kuralı yoktur. En son çift açanın açtığı çift sayısından fazla açmak gibi bir kural yoktur. Her zaman 4 çift ile açılabilir.

 

Yere İşleme Yapma:

Daha önceden yere seri veya çift açtınız. Tekrar sıra size geldi. Yere açılmış perlerin devamı olabilecek bir taş ıstakanızda varsa, bunu bu per gruplarının soluna veya sağına koyabilirsiniz. Buna işleme denilir.

- Daha önce çift açmışsanız, yerdeki seri perlere de işleme yapabilirsiniz. Ancak ıstakanızdaki seri perleri, yerdeki boş bir satıra açamazsınız.
Sadece önceden açılmış seri perlere işleme yapabilirsiniz. Veya ıstakanızda çift peri varsa, bunu çift alanına açabilirsiniz.

- Daha önce seri açmışsanız, yerdeki perlere işleme yapabilirsiniz. Istakanızdaki seri perleri, yerdeki boş bir satıra da açabilirsiniz. Istakanızda çift per varsa, bunu çift alanına açabilmeniz için daha önceden en az bir kişi çift alanına açmış olmalı.
 

 

Önceden Seri veya Çift Açmadan Yere İşleme Yapabilme:

Önceki turlarda seri veya çift açmamışsınız. Sıra size geldi. Yerden veya yandan taş çektiniz. Istakanızdaki per toplamı 51 ve üzeri (Eğer daha önce seri açan varsa onun açtığından daha büyük değerli olmalı). Bunları yere açtınız. Daha sonra işleme yapabilirsiniz. Veya en az 4 çift peri var. Bunları çift alanına açtınız. Daha sonra yerdeki perlere işleme yapabilirsiniz.

 

Soldan Taş Çekebilme Koşulu:

 Önceden yere seri veya çift açmışsanız, sıra size geldiğinde koşul olmadan soldan veya yerden taş çekebilirsiniz. Önceden seri veya çift açmamışsanız ve soldan taş çekerseniz, bu çektiğiniz taşı açma alanına atmak zorundasınız. Yani soldan çekeceğiniz taş, ıstakanızdaki taşlarla per oluşturmalı. Ve bu perleri de yere açabilmelisiniz. Seri açacaksam rakam değerleri toplamı 51 ve üzeri olmalı(Eğer daha önce seri açan varsa onun açtığından daha büyük değerli olmalı). Çift açacaksam en az 4 çift per olmalı.

 

Elin Bitmesi:

Sıra kendisinde olan oyuncu, soldan veya yerden taş çekti. Yana taş atacak. Yerden çekilecek başka taş kalmamışsa, yana taşı attığında el biter.
Veya, yana atılan taş dışında ıstakada taş kalmamışsa el biter. Yeni ele, bir önceki elde oyuna başlayandan sonra gelen oyuncu başlar.

- Istakanızda mutlaka yana atıcak bir taş kalmalı. Yere perleri açtığınızda veya işleme yaptığınızda, ıstakanızda taş kalmıyorsa, yana atacak taşınız da olmayacağı için oyun devam etmez. Bu durumda, yere açtığınız taşları geri toplamak zorunda kalırsınız ve ceza yersiniz.

 

51 ve Üstünü Geçmeden Yere Açıp Eli Bitirme:

Sıra size geldi, taş çektiniz. Istakanızdaki perlerin toplamı 51 den az(Veya en son seri açandan az). Fakat bu perleri yere açınca, ıstakanızda 1 taş kalıyor. Bu durumda tüm perleri yere açıp, ıstakanızdaki son taşı da yana atarak eli bitirebilirsiniz.

 

Açma Alanındaki Okeyi Istakaya Alma:

Sıra sizde, taş çektiniz. Yere önceden açılan perler içerisinde okey var. Daha önceden seri veya çift açmıştınız. Yerdeki okeyin yerine geçebilecek taş, ıstakanızda varsa, bu yerdeki okey ile ıstakanızdaki taşı yer değiştirebilirsiniz. Böylece okeyi ıstakanıza almış olursunuz.
Daha önceden seri veya çift açmadıysanız, önce perlerinizi yere açarsınız. ( Seri açıyorsanız 51 ve üzeri değer toplamına sahip olmalılar(daha önce seri açan varsa son açandan daha büyük olmalı). Çift açıyorsanız en az 4 çift perden oluşmalı. ) Seri veya çift açtıktan sonra, yerdeki okeyin yerine geçebilecek taş, ıstakanızda varsa, okeyi yerden alabilirsiniz.

- Yerdeki okeyin yerine gelebilecek taş, birden fazla ihtimale sahipse alınamaz. Örneğin Mavi1-Kırmızı1-okey  peri varsa, yerdeki bu okeyi alamazsınız. Çünkü bu okeyin yerine siyah1 de gelebilir sarı1 de. Bir başka değişle, aynı rakam farklı renk perlerindeki okeyi alabilmek için okeyin içinde olduğu bu per 4 taştan oluşmalı.

 

Oyun Esnasındaki Cezalar:

- Yere açtığınız perleri ıstakanıza geri toplamanız durumunda 51 puan ceza yersiniz.

- Yana attığınız taş, yere önceden açılan herhangi bir per satırına işleyebilecek bir taş ise, 51 puan ceza yersiniz. Daha önceden seri veya çift açmadığınızdan işlek olan taşı yere işleyemezsiniz. Bu taşı yana da atmamalısınız. Veya önceden seri çift açtınız. Yana taş atmadan önce işler olan taşları işlemeli veya işleme yapmayacaksanız yana atacağınız taşın işler olup olmadığına dikkat etmelisiniz.

 

Oyunun Bitmesi:

Oyun, tercihe göre 3, 5, 7, 9 veya 11 el oynanabilir. Her el sonunda oyuncuların cezaları toplanır. Her oyuncunun ceza toplamına yazılır. Tüm eller tamamlanınca, ceza toplam değeri en az olan, oyunu kazanmış olur.

 

El sonunda ceza hesabı:

Her oyuncunun ıstakasında kalan taşların rakam değerleri toplamı ceza olarak yazılır.

Yere hiç seri veya çift açmamış oyuncular, ıstakasında kalan taşlara bakılmaksızın 102 puan ceza yerler.

Yere çift açmış ve elden bitememiş(ıstakasındaki son taşı yana atarak eli bitirememiş) oyuncunun ceza toplamı ikiye katlanır.

Seri veya çift açmış bir oyuncunun ıstakasında okey kalmışsa aldığı cezanın üzerine 51 puan ceza daha eklenir.


Oyuncu, Istakasındaki son taşı yana atarak eli bitirmişse:

   - Bu şekilde bitiren oyuncunun cezalarından 51 puan düşülür. Oyun eşli ise, bu bitiren oyuncunun eşinin, ıstakasındaki cezası sıfır kabul edilir.

   1- Bu oyuncu dışında yere seri veya çift açan hiç kimse yoksa, rakiplere eklenecek ceza 2 ile çarpılır.

   2- Bu oyuncu, yere çift açmış ise, rakiplere eklenecek ceza 2 ile çarpılır.
       Bu oyuncunun cezalarından düşülecek 51 puan da 2 ile çarpılır. 102 puan düşülür.

   3- Bu oyuncu, yana okey atarak eli bitirmişse, yine rakiplere eklenecek ceza 2 ile çarpılır.
       Bu oyuncunun cezalarından düşülecek 51 puan da 2 ile çarpılır. 102 puan düşülür.

   Yukarıdaki 3 maddenin her biri gerçekleştikçe 2 ye katlanır. Örneğin 1,2 ve 3. maddenin üçü de oluşmuşsa 2 * 2 * 2 = 8   Rakiplerin cezası 8 ile   çarpılır. 2 ve 3 bir arada olursa, elden biten oyuncunun cezalarından 102 + 102 = 204 puan düşülür. Rakipleri ise cezalarının 2 * 2 = 4 katı ceza yer.

 

 

Görsel Örnek:

 

Butonların Açıklaması:

     

Yukarıdaki resimde, sıra bende ve yerden taş çekicem. Istakamın sağ üstündeki 54 yazısı, ıstakamdaki perlerin rakam değerleri toplamını gösteriyor.
Açma alanının üstündeki 63 yazısı yere en son seri açanın açtıklarının toplamının 63 olduğunu gösterir. Istakamdaki perlerin toplamı bu değerden büyük olmalı ki yere açabileyim. Istakamdaki kırmızı çarpı ikonlu taşlar işler taş. Bunları yana atarsam ceza yerim.
Sıra bana geldiği zaman, bu resimde görüldüğü gibi ekranın sol ve sağına üç er tane buton çıkar. Yana oynadığımda da bu butonlar ekrandan kaybolur.

Geri Topla: Per toplamı yetersiz olan perleri yere açmışsam, bu butonla taşları ıstakama geri toplarım. 51 puan ceza yememe sebep olur.
Geri Al: Yanlışlıkla yere 1 taşı sürükleyerek açmışım. Bu taşı geri ıstakama almamı sağlar.
Geri Bırak: Soldan yanlışlıkla taş çektiğimde, bunu geri yana bırakmamı sağlar.
Seri Aç: Istakamdaki seri perleri, açma alanına açmamı sağlar.
Çift Aç: Istakamdaki ikili perleri, çift açma alanına açmamı sağlar.
İşle: Daha önce yere açılan perlere, ıstakamdaki uygun taşlarla işleme yapmamı sağlar. Ayrıca yerdeki okeyi almak için de işle butonu kullanılır.
Okey alma durumu varsa, işle butonuna basıldığında okeyi alır. Başka işlenecek taş varsa onlara ellemez. İkinci kez basıldığında işleme yapar.(ilk basışta okey alınmışsa)

 

Yandan Alıp Seri Açıp İşlemeye Bir Örnek:

   

       

Birinci resimde görüldüğü gibi sıra bende ve henüz taş çekmemişim. Istakamdaki per toplamı 54, 51 den büyük fakat yere en son açan 63 açmış. En az 64 ile açabilirim. Normalde, daha önce seri veya çift açmadığımdan, yerden taş çekerdim. Ama soldaki taşı ıstakama alınca, siyah 5 ve siyah 6 ile yeni bir per oluşturuyor ve bu durumda ıstakamdaki toplam değer 72 oluyor. Yerdekilerden de büyük. Daha önce seri veya çift açmayan birisi, soldaki taşı ıstakasına alıyorsa, ıstakasının değer toplamı en az 51 ve yerdekilerden büyük olmalı ve aldığı taşı da açma alanına açmalı idi. Bu kurala uyduğu için ikinci resimde görüldüğü gibi soldan siyah 7 yi ıstakama alıyorum ve yeni bir per yapıyorum. Per toplamım 72 oldu. Seri Aç butonuna basıyorum ve üçüncü resimdeki görsel oluşuyor. Daha sonra ıstakamdaki mavi 9 ve kırmızı 8 işler taş olduğu için işle butonuna basıyorum ve dördüncü resimdeki görsel oluşuyor. Son resimde görüldüğü gibi ıstakamdaki sarı 13 ü yana atıyorum ve sıra diğer oyuncuya geçiyor. Açma alanının üstünde daha önce 63 yazıyordu. Şimdi benim yere açtığım perlerim toplamı olan 72 yazıyor.

        

Oyunun tek kişi oyna seçeneği ile bir iki oyun oynadıktan sonra oyunu kolaylıkla kavramış olacaksınız. Daha sonra online seçeneği ile gerçek kullanıcılara karşı oynayabilirsiniz.

 

cikcik.com'un 51 okey oyununu telefon ve tabletinizden, windows veya mac os x işletim sistemli bilgisayarınızdan oynayabilirsiniz.