101 Okey Oyunu Nasıl Oynanır?

 

Okey Oyununu Bilenler için, 101 Okeye Geçişte İlk Bilinmesi Gerekenler:

- Sıra size geldiğinde, soldan veya yerden taş çekiyordunuz. Yüz bir okey oyununda yerden taş çekin. Hemen soldan taş çekme alışkanlığını bırakın. Soldan çekebilmenin koşulları var.

- Aynı renkli taşlardaki 12 13 1 dizilişi per olarak kabul edilmiyor.

- Gösterge gösterme yoktur.

- Herkese 21 taş dağıtılır. Ele başlayacak kişiye 22 taş dağıtılır. ( okeyde 14 taş, ele başlayacak kişiye 15 taş dağıtılıyor )

- Okeyde, elinizdeki taşların tamamının per olmasını sağladıktan sonra, artan bir taşı yerdeki göstergenin üzerine bırakıp eli siz kazanıyordunuz. 101 okeyde, göstergenin üstüne taş atma diye bir şey yoktur. Yerde, çekilecek taş kalmamışsa, sıra kendisinde olan oyuncu yana taş attığı anda el biter. Veya sıra kendisinde olan oyuncunun ıstakasında 1 taş kalmışsa, bu taşı yana attığı anda el biter.

 

Oyunun Amacı:

Her oyuncu, el sonunda ıstakasında en az sayıda ve rakam değerleri toplamı en küçük değerde olacak şekilde taş kalmasını sağlamak ister.
Çünkü el sonunda ıstakanızda kalan taşların rakam değerleri toplamı size ceza olarak yazılır.
Istakadanızdaki taşların azalmasını, per oluşturan taşlarınızı yere açarak veya çift oluşturan perlerinizi çift alanına açarak sağlayabilirsiniz.
Veya diğer oyuncuların yere açtıkları perlere işleme yaparak, ıstakanızdaki taşları azaltabilirsiniz. Yere per açabilmenin, çift alanına çift açabilmenin
veya yerdeki önceden açılan taşlara işleme yapabilmenin koşulları vardır.
 

 

Yere Seri Açma:

Istakadanızdaki perlerin rakam değerleri toplamı, 101 den fazla veya 101 e eşitse, bu perleri yere açabilirsiniz. Sıra sizde olmalı ve yerden veya yandan taş çekmiş olmalısınız. Bu şekilde ilk defa yere açtıktan sonra, oyunda seri açmış olarak gösterilirsiniz. Eğer daha önceden yere seri açmış iseniz, ıstakanızda oluşturduğunuz herhangi bir peri, koşul olmadan yere açabilirsiniz. Tabi öncelikle yine sıra sizde olmalı ve yerden veya yandan taş çekmiş olmalısınız.

 

Yere Çift Açma:

Sıra size geldi, yerden taş çektiniz. Istanızdaki çiftli perlerin sayısı 5 ve üstü ise çift alanına bu perleri açabilirsiniz. Bu şekilde çift açtıktan sonra, oyunda çift açmış olarak gösterilirsiniz.

 

Yere İşleme Yapma:

Daha önceden yere seri veya çift açtınız. Tekrar sıra size geldi. Yere açılmış perlerin devamı olabilecek bir taş ıstakanızda varsa, bunu bu per gruplarının soluna veya sağına koyabilirsiniz. Buna işleme denilir.

- Daha önce çift açmışsanız, yerdeki seri perlere de işleme yapabilirsiniz. Ancak ıstakanızdaki seri perleri, yerdeki boş bir satıra açamazsınız.
Sadece önceden açılmış seri perlere işleme yapabilirsiniz. Veya ıstakanızda çift peri varsa, bunu çift alanına açabilirsiniz.

- Daha önce seri açmışsanız, yerdeki perlere işleme yapabilirsiniz. Istakanızdaki seri perleri, yerdeki boş bir satıra da açabilirsiniz. Istakanızda çift per varsa, bunu çift alanına açabilmeniz için daha önceden en az bir kişi çift alanına açmış olmalı.
 

 

Önceden Seri veya Çift Açmadan Yere İşleme Yapabilme:

Önceki turlarda seri veya çift açmamışsınız. Sıra size geldi. Yerden veya yandan taş çektiniz. Istakanızdaki per toplamı 101 ve üzeri. Bunları yere açtınız. Daha sonra işleme yapabilirsiniz. Veya en az 5 çift peri var. Bunları çift alanına açtınız. Daha sonra yerdeki perlere işleme yapabilirsiniz.

 

Soldan Taş Çekebilme Koşulu:

 Önceden yere seri veya çift açmışsanız, sıra size geldiğinde koşul olmadan soldan veya yerden taş çekebilirsiniz. Önceden seri veya çift açmamışsanız ve soldan taş çekerseniz, bu çektiğiniz taşı açma alanına atmak zorundasınız. Yani soldan çekeceğiniz taş, ıstakanızdaki taşlarla per oluşturmalı. Ve bu perleri de yere açabilmelisiniz. Seri açacaksam rakam değerleri toplamı 101 ve üzeri olmalı. Çift açacaksam en az 5 çift per olmalı.

 

Elin Bitmesi:

Sıra kendisinde olan oyuncu, soldan veya yerden taş çekti. Yana taş atacak. Yerden çekilecek başka taş kalmamışsa, yana taşı attığında el biter.
Veya, yana atılan taş dışında ıstakada taş kalmamışsa el biter. Yeni ele, bir önceki elde oyuna başlayandan sonra gelen oyuncu başlar.

- Istakanızda mutlaka yana atıcak bir taş kalmalı. Yere perleri açtığınızda veya işleme yaptığınızda, ıstakanızda taş kalmıyorsa, yana atacak taşınız da olmayacağı için oyun devam etmez. Bu durumda, yere açtığınız taşları geri toplamak zorunda kalırsınız ve ceza yersiniz.

 

101 ve Üstünü Geçmeden Yere Açıp Eli Bitirme:

Sıra size geldi, taş çektiniz. Istakanızdaki perlerin toplamı 101 den az. Fakat bu perleri yere açınca, ıstakanızda 1 taş kalıyor. Bu durumda tüm perleri yere açıp, ıstakanızdaki son taşı da yana atarak eli bitirebilirsiniz.

 

Açma Alanındaki Okeyi Istakaya Alma:

Sıra sizde, taş çektiniz. Yere önceden açılan perler içerisinde okey var. Daha önceden seri veya çift açmıştınız. Yerdeki okeyin yerine geçebilecek taş, ıstakanızda varsa, bu yerdeki okey ile ıstakanızdaki taşı yer değiştirebilirsiniz. Böylece okeyi ıstakanıza almış olursunuz.
Daha önceden seri veya çift açmadıysanız, önce perlerinizi yere açarsınız. ( Seri açıyorsanız 101 ve üzeri değer toplamına sahip olmalılar. Çift açıyorsanız en az 5 çift perden oluşmalı. ) Seri veya çift açtıktan sonra, yerdeki okeyin yerine geçebilecek taş, ıstakanızda varsa, okeyi yerden alabilirsiniz.

- Yerdeki okeyin yerine gelebilecek taş, birden fazla ihtimale sahipse alınamaz. Örneğin Mavi1-Kırmızı1-okey  peri varsa, yerdeki bu okeyi alamazsınız. Çünkü bu okeyin yerine siyah1 de gelebilir sarı1 de. Bir başka değişle, aynı rakam farklı renk perlerindeki okeyi alabilmek için okeyin içinde olduğu bu per 4 taştan oluşmalı.

 

Oyun Esnasındaki Cezalar:

- Yere açtığınız perleri ıstakanıza geri toplamanız durumunda 101 puan ceza yersiniz.

- Yana attığınız taş, yere önceden açılan herhangi bir per satırına işleyebilecek bir taş ise, 101 puan ceza yersiniz. Daha önceden seri veya çift açmadığınızdan işlek olan taşı yere işleyemezsiniz. Bu taşı yana da atmamalısınız. Veya önceden seri çift açtınız. Yana taş atmadan önce işler olan taşları işlemeli veya işleme yapmayacaksanız yana atacağınız taşın işler olup olmadığına dikkat etmelisiniz.

 

Oyunun Bitmesi:

Oyun, tercihe göre 3, 5, 7, 9 veya 11 el oynanabilir. Her el sonunda oyuncuların cezaları toplanır. Her oyuncunun ceza toplamına yazılır. Tüm eller tamamlanınca, ceza toplam değeri en az olan, oyunu kazanmış olur.

 

El sonunda ceza hesabı:

Her oyuncunun ıstakasında kalan taşların rakam değerleri toplamı ceza olarak yazılır.

Yere hiç seri veya çift açmamış oyuncular, ıstakasında kalan taşlara bakılmaksızın 202 puan ceza yerler.

Yere çift açmış ve elden bitememiş(ıstakasındaki son taşı yana atarak eli bitirememiş) oyuncunun ceza toplamı ikiye katlanır.

Seri veya çift açmış bir oyuncunun ıstakasında okey kalmışsa aldığı cezanın üzerine 101 puan ceza daha eklenir.


Oyuncu, Istakasındaki son taşı yana atarak eli bitirmişse:

   - Bu şekilde bitiren oyuncunun cezalarından 101 puan düşülür. Oyun eşli ise, bu bitiren oyuncunun eşinin, ıstakasındaki cezası sıfır kabul edilir.

   1- Bu oyuncu dışında yere seri veya çift açan hiç kimse yoksa, rakiplere eklenecek ceza 2 ile çarpılır.

   2- Bu oyuncu, yere çift açmış ise, rakiplere eklenecek ceza 2 ile çarpılır.
       Bu oyuncunun cezalarından düşülecek 101 puan da 2 ile çarpılır. 202 puan düşülür.

   3- Bu oyuncu, yana okey atarak eli bitirmişse, yine rakiplere eklenecek ceza 2 ile çarpılır.
       Bu oyuncunun cezalarından düşülecek 101 puan da 2 ile çarpılır. 202 puan düşülür.

   Yukarıdaki 3 maddenin her biri gerçekleştikçe 2 ye katlanır. Örneğin 1,2 ve 3. maddenin üçü de oluşmuşsa 2 * 2 * 2 = 8   Rakiplerin cezası 8 ile   çarpılır. 2 ve 3 bir arada olursa, elden biten oyuncunun cezalarından 202 + 202 = 404 puan düşülür. Rakipleri ise cezalarının 2 * 2 = 4 katı ceza yer.

 

 

Görsel Örnekler:

 

Butonların Açıklaması:

     

Birinci resimde, sıra bende ve yerden taş çekmişim. Istakamın sağ üstündeki 107 yazısı, ıstakamdaki perlerin rakam değerleri toplamını gösteriyor.
Birinci resimde, seri aç butonuna basıp ıstakamdaki sarı altıyı yana atınca, ikinci resimdeki görüntü oluşmuş.
Sıra bana geldiği zaman, birinci resimde görüldüğü gibi ekranın sol ve sağına üç er tane buton çıkar. Yana oynadığımda da bu butonlar ekrandan kaybolur.

Geri Topla: Per toplamı yetersiz olan perleri yere açmışsam, bu butonla taşları ıstakama geri toplarım. 101 puan ceza yememe sebep olur.
Geri Al: Yanlışlıkla yere 1 taşı sürükleyerek açmışım. Bu taşı geri ıstakama almamı sağlar.
Geri Bırak: Soldan yanlışlıkla taş çektiğimde, bunu geri yana bırakmamı sağlar.
Seri Aç: Istakamdaki seri perleri, açma alanına açmamı sağlar.
Çift Aç: Istakamdaki ikili perleri, çift açma alanına açmamı sağlar.
İşle: Daha önce yere açılan perlere, ıstakamdaki uygun taşlarla işleme yapmamı sağlar. Ayrıca yerdeki okeyi almak için de işle butonu kullanılır.
Okey alma durumu varsa, işle butonuna basıldığında okeyi alır. Başka işlenecek taş varsa onlara ellemez. İkinci kez basıldığında işleme yapar.(ilk basışta okey alınmışsa)

 

Seri Açıp İşlemeye Bir Örnek:

     

Birinci resimde, sıra bende ve yerden taş çekmişim. Karşımdaki oyuncu yere seri perleri açmış. Istakamdaki taşlardan kırmızı çarpı ikonu olan taşlar, işler taş oluyor. Program bunları yanlışlıkla yana atmamam için uyarıyor.
Istakamın sağ üstünde yazan değere göre ıstakamdaki uygun perlerin rakam değerleri toplamı 126. Yani yere seri açabilirim. Seri aç butonuna basıyorum ve ikinci resimdeki görsel oluşuyor. ikinci resimde görüldüğü gibi kırmızı 13 ve mavi 5 işler durumda.
Yere 101 ve üzeri rakam değerli açma yaptığım için artık işleme işlemi de yapabilirim. İkinci resimde işle butonuna basıyorum. Ve üçüncü resimde görüldüğü gibi kırmızı13 ve mavi5 i uygun satırlara işliyor. Daha sonra yana ıstakamdan bir taş atıp oyuna devam edicem.

 

Yerdeki Okeyi Alıp Seri Açmaya Bir Örnek:

    

    

Birinci resimde görüldüğü gibi daha önce yere seri açmışım ve yerden taş çekmişim. Yerdeki  kırmızı13-okey-mavi13-siyah13  satırındaki okeyin yerine ıstakamdaki sarı13 geçebilir. O halde bu okeyi ıstakama alabilirim. Resim 2 de görüldüğü gibi, işle butonuna bir defa basıyorum ve yerdeki okey ıstakama geliyor. Istakamdaki sarı 13 de okeyin olduğu satıra gidiyor. Resim 3 de görüldüğü gibi okeyi ıstakamdaki mavi9 ve 7 ile per yapıyorum. Daha sonra seri aç butonuna basıyorum, resim 4 deki görsel oluşuyor. Aslında burada amaç, ıstakada rakam değeri toplamı en az değerde taş bırakmak. Bu nedenle okeyi ıstakamdaki kırmızı 8 ve 9 ile per yapıp yere açmak bazı durumlarda daha doğru olabilirdi.

8 + 9 + 10(ok) = 27  Benim açtığım perler: 7 + 8(ok)+ 9 = 24

 

 

cikcik.com'un 101 okey oyununu telefon ve tabletinizden, windows veya mac os x işletim sistemli bilgisayarınızdan oynayabilirsiniz.

101 Okey Oynamak için Tıklayın >>